Nowe Forum Sztuki – Stanislav Krakov – Życie Człowieka na Bałkanach – książka autora wyklętego?

Nowe Forum Sztuki – Stanislav Krakov – Życie Człowieka na Bałkanach – książka autora wyklętego?

Kim był Stanislav Krakov?
Dlaczego był persona non grata w Serbii po II wojnie światowej?
Dlaczego ta książka jest ważna dla polskiego czytelnika?

O pierwszej, przetłumaczonej na j. polski książce Stanisłava Krakova z tłumaczką Agnieszką Żuchowską-Arendt rozmawia Marcin Małecki

Music:
David Hilowitz – Time Passing I